Friday, June 10, 2011

Tim Pawlenty-Just because we followed Greece into Democracy doesn't mean we should follow Greece into Bankruptcy

Nota maximă pentru ultimul clip electoral al lui Pawlenty. Pe lângă faptul că expune politica economică găunoasă a preşedintelui Obama, scoate în evidenţă antiteza dintre aceasta şi spiritul american.

No comments: