Friday, July 15, 2011

Caroline Glick-Suveranitatea Israelului asupra Iudeei şi Samariei

No comments: