Monday, April 11, 2011

Jesse Lee Peterson despre falşii lideri ai minorităţii negre care au deturnat mişcarea pentru drepturile civile, folosind-o în interes personal. Primul pe listă:Jesse Jackson

No comments: